Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

Landskap: Västergötland

Tidpunkt: 21 nov 1855

En berättelse om Jonas Falk som halshöggs på Svedmon norr om Sved i Habo. (Källa: ”Habo – en sockens historia” av Karl Ringqvist 1957, sidan 613.)

falksgrava

”Ett allvarligt straff har så sent som år 1855 utkrävts inom Habo socken, och denna händelse har levat kvar i folkmedvetandet till nuvarande tid. Brottet var postrån, varvid en postiljon dödades. Detsamma utfördes vid Stenli ovanför Broholm i Sandhems socken av förre soldaten Anders Frid och skrädderiarbetaren Jonas Falk.

Falk var född 1828 och Frid var född 1820. Enligt utfärdade prästbevis voro båda förut straffade. Claes Neijman uppgav i tinget, att han kände båda som våldsamma personer.

Båda hade kommit till Stockholm men kom vid något tillfälle att överlägga om hur de skulle kunna skaffa sig lite pengar. De tyckte då, att detta lättast skulle kunna ske genom att råna posten å postlinjen Jönköping – Falköping, där de ansåg sig bäst känna till när posten färdades emellan post gårdarna Håknarp i Habo och Sibbarp i Sandhem.

mor

Det var en mörk och regnig natt mellan den 22 och 23 augusti 1854, som överfallet skedde. Det ansågs, att de kommit över nära 2000 rdr. banko. De blevo tämligen snart gripna i Stockholm, emedan de visade sig ha gott om pengar. Rannsakningen hölls i Slätt äng den 22 dec. 1854. Båda dömdes att sig själva till välförtjänt straff och andra till skräck och varnagel var för sig mista livet genom halshuggning. Domen underställdes Göta Hovrätts prövning, varvid Frids dom blev ändrad till livstids fängelse och han blev även senare benådad. Hans fängelsevistelse varade till år 1886 och han dog år 1904.

kors

Falk blev avrättad å Svedmon norr om Sved ett litet stycke från dåvarande allmänna landsvägen. Avrättningen skedde år 1855. Platsen finns fortfarande utmärkt med en liten sten och på de sista åren med ett litet järnkors.
Talet om avrättningen har nu i 100 år fort levat bland allmogen och det berättas, att allmänheten blev tillkallad att stå spetsgård omkring platsen då halshuggningen skedde. Även barn skulle ha varit närvarande, varav en del klättrade upp i träden för att kunna se bättre.”

jaha

Avrättningen skedde 1855 och borde väl för länge sedan vara bortglömd men någon – eller något – har hållit namnet vid liv allt sedan bödelns bila föll för sista gången. För på Falks grav har det alltid funnits färska blommor. Vem som sätter dit dem, och varför, vet ingen….

falks gravplats

Korset som pryder graven har flera gånger förts bort och återfunnits på olika platser. Ortsbefolkningen har vaktat om nätterna för att utröna hur blommorna kommer dit men ingen har lyckats avslöja mysteriet.
Många har undrat: är det ett spöke eller en levande varelse, som hedrar postrånarens minne på detta sätt…?

Falks illgärning lämnar honom tydligen ingen ro då mystiska händelser utspelas vid graven……..
Än idag 2013 är platsen omgiven av mystik…

Annonser