när jag bloggar i negativ bemärkelse, och i negativt syfte menar jag då att jag bloggar för att få ur mig allt de som orsakar ångest, oro o dåligt mående för mig …….. så nämner jag ALDRIG namn eller platser så att någon ska bli direkt utpekad ………… MEN nu ser de ut som om jag inte FÅR  skriva vad jag vill, jag får inte skriva vad jag tycker och tänker, jag får inte skriva hur jag känner inför vissa människor och vissa händelser ……….. då undrar jag vad de menas med yttrandefrihet ???!!!

enligt wikipedia — Yttrandefrihet omfattar en frihet att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning. FN:s deklaration formulerar friheten på följande sätt: ”Var och en har rätt till […] yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser”.

Är inte detta jag precis gör ???   är inte detta mina åsikter jag skriver …… nu innefattar i och för sig min blogg lite censur men jag skulle egentligen inte behöva de enligt yttrandefriheten ……… eller ??? — utan ingripanden står det !!! alltså ska ingen tala om för mig hur jag ska skriva bara för att jag råkar ha en åsikt om något eller någon ……… jag väljer dock att använda censuren på så sätt att inte nämna någon vid namn för att jag inte vill hänga ut någon på min blogg men för den delen tycker jag absolut att vederbörande bör känna igen sig om han eller hon gjort eller sagt något !!!

vill bara göra en liten påpekan angående detta ……….

Annonser